محصولات انتخاب شده
بروزرسانی

درخواست نمایندگی

مشخصات فردی
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی را فقط با حروف فارسی تایپ نمایید.
ورودی نامعتبراست
نام پدر را فقط با حروف فارسی تایپ نمایید.
لطفاً کد ملی خود را وارد کنید
کدملی خود را با دقت وارد کنید
لطفاً شماره شناسنامه خود را وارد کنید
ورودی نامعتبراست
شماره تلفن خود را جهت تماس وارد نمایید.
ورودی نامعتبراست
شماره تلفن خود را جهت تماس وارد نمایید.
لطفاً پست الکترونیک خود را وارد کنید
گزارش بررسی درخواست به ایمیل شما ارسال میگردد.
لطفاً کد پستی خود را وارد کنید
لطفاً آدرس خود را وارد کنید
لطفاً توضیحات خود را وارد کنید
فروشگاه شما
لطفاً نوع مالکیت را مشخص کنید
ورودی نامعتبر است
اگر در حوزه فروش فرش سابقه دارید، لطفاً تعداد سال آن را وارد کنید
ورودی نامعتبر است
لطفاً نام مسئول فروشگاه را وارد کنید
لطفاً ادرس فروشگاه را وارد کنید
لطفاً متراژ فروشگاه را وارد کنید
ورودی نامعتبراست
ورودی نامعتبراست
لطفاً کپی کرت ملی, کپی جواز کسب ,کپی سند مالکیت/کپی اجاره نامه را در یک فایل zip پیوست کنید
حجم فایل حداکثر 600 کیلوبایت و فرمت zip لطفاً ارسال گردد
کدامنیتی
بازآوری کد لطفاً کد امنیتی را وارد کنید

ارتباط با ما

 •  

  آدرس :

  اصفهـان. شهرک صنعتـی مبـارکه

 •  

  پـست الـکتـرونـیـک:

  info(at)keramatian.com

 •  
  شمـاره تـمـاس دفتر مرکزی : 88197811 021
 • شماره تماس فروش آنلاین :   09101184630
  شمـاره فـکس:  88197811 021